Pobierz najnowszą wersję

Słowa kluczowe:

Web Shooter

Web Shooter to narzędzie umożliwijące robienie zrzutów ekranu stron internetowych. Możesz podać adres strony, rozdzielczość, nazwę pliku wynikowego i format jako parametry wiersza poleceń. Program potrafi zapisywać obrazki w formatach: BMP, PNG oraz JPEG. Format jest ustalany na podstawie rozszerzenia zrzutu ekranu.

Główne cechy